Senhasegura

senhasegura-logo-1000px

Senhasegura to system klasy PAM (Privileged Access Management), który umożliwia firmie zarządzanie i kontrolę nad działaniami użytkowników z dostępem uprzywilejowanym:

 - Admin oraz SuperAdmin

 - Outsourcing IT

Rozwiązanie to pozwala na bezpieczne przechowywanie poświadczeń oraz śledzenie ich użycia w czasie rzeczywistym.

Dzięki Senhasegura nadasz użytkownikom dostęp do konkretnych systemów bądź urządzeń bez przekazywania im haseł. Wszelkie sesje zdalne mogą być nagrywane, co pozwala na ich automatyczne kontrolowanie i rozliczanie - jest to niezwykle istotne, gdy do firmowej sieci wpuszczane są strony trzecie (wdrożeniowcy, outsourcing). Efekt? Administratorzy zyskują dzięki temu szereg możliwości – m.in. w obszarze zarządzania różnymi procesami w firmie, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo organizacji.

Poznaj funkcje i możliwości rozwiązania Senhasegura

Zarządzanie poświadczeniami

Za pomocą mechanizmu zarządzania grupowego określ, którzy użytkownicy mogą korzystać z określonych haseł i uzyskać zdalny dostęp do urządzenia lub usługi.

Automatyczna zmiana haseł

Zmieniaj automatycznie hasła za każdym razem, kiedy zakończona zostanie sesja z wykorzystaniem jednorazowych poświadczeń.

Zbieranie logów

Określ, którzy użytkownicy będą korzystali z sesji logowanych, monitorowanych oraz w pełni nagrywanych, także w przypadku sesji równoległych.

Nagrywanie sesji

Nagrywaj wszystkie zdalne sesje, w tym sesje równoległe, za pomocą Senhasegura i zapisuj je w postaci plików wideo o bardzo dobrej jakości obrazu, przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru.

Kontrola podmiotów zewnętrznych

Za pomocą grup i profili dostępu możesz w kontrolowany sposób dopuścić do swojej sieci podmioty zewnętrzne, np. dostawców usług, nadając im uprawniania wyłącznie do określonych urządzeń i usług oraz w określonym przedziale czasu.

Mechanizm przyznawania dostępu

Kontroluj dostęp do zarządzanych urządzeń i poświadczeń za pomocą wielopoziomowego mechanizmu przyznawania dostępu.

Audyt poleceń

Skonfiguruj alarmy w ramach sesji SSH, Telnet i baz danych dla wszystkich użytkowników, także z uprawnieniami administratora.

Analiza zagrożeń

Śledź na bieżąco potencjalne zagrożenia i podejrzaną aktywność, monitorując tym samym wszystkie operacje wykonywane w ramach uprzywilejowanego dostępu, chroniąc organizację przed wyciekiem danych oraz umożliwiając szybką reakcję w przypadku ataku.

Audyt i zapewnienie zgodności z regulacjami

Generuj łatwe do wyeksportowania zbiory dowodów za pomocą rozbudowanego menu raportów, zaprojektowanego na potrzeby audytów oraz instytucji nadzorczych. Na potrzeby regularnych audytów można utworzyć dedykowany profil audytora.

Dzielenie poświadczeń

Rozdziel hasła na kilku użytkowników, tak aby każdy z nich był wymagany, by uzyskać dostęp do danego urządzenia, usługi lub aplikacji.

Klucze SSH

Senhasegura pozwala na bezpieczne przechowywanie kluczy SSH i kontrolę dostępu z ich użyciem. Zarządzanie kluczami SSH jest centralizowane w systemie PAM. Pozwala na szybki dostęp do zasobów docelowych z użyciem kluczy jednocześnie zbierając logi z użycia kluczy i zapewniając pełen monitoring sesji.

Klaster HA

Wysoka dostępność (HA) polega na działaniu dwóch lub większej ilości instancji systemu PAM Senhasegura połączonych z synchronizowaną bazą danych. Klaster wykorzystuje równoważenie obciążenia w celu zapewnienia stałego działania w jego obrębie. Praca rozdzielana jest pomiędzy kilka instancji z zapewnieniem bezpieczeństwa, więc jeśli jakikolwiek element przestaje działać, inne mogą kontynuować pracę.

Jump Server

Dostęp za pomocą Putty lub RDP może się odbyć w ramach sesji monitorowanej, bez potrzeby ujawniania hasła użytkownikom.

Dowiedz się więcej o Senhasegura!

Kontynuuj swoją podróż na własnych zasadach. Aby dowiedz się więcej o rozwiązaniu, które może ułatwić rozliczność i przejrzystość sesji administracyjnych. Zdecyduj jakie będą Twoje następne kroki.


W zakresie Senhasegura świadczymy usługi:

Wdrożenie Senhasegura

Kompleksowa usługa polegająca na wdrożeniu Senhasegura w Twojej sieci firmowej. Z nami nie tylko zainstalujesz komponenty systemu, ale także dopasujesz możliwości programu do swoich firmowych procesów i procedur. Ułatw sobie "start" z rozwiązaniem Senhasegura i zaproś do współpracy naszego inżyniera.

dowiedz się więcej

Warsztaty techniczne

Obowiązków w dziale IT jest mnóstwo, a czasu na samodzielną naukę i szukanie odpowiedzi coraz mniej. Podczas warsztatów prowadzonych przez certyfikowanego trenera Senhasegura dowiesz się jak zwiększyć efektywność użytkowania rozwiązania klasy PAM, a tym samym podniesiesz poziom bezpieczeństwa swoich krytycznych zasobów.

dowiedz się więcej

MENU