Audyt konfiguracji Axence nVision

Audyt konfiguracji Axence nVision

W celu omówienia szczegółów związanych audytem konfiguracji Axence nVision oraz w celu uzyskania wyceny prosimy o skorzystania z poniższego formularza.

Każda instalacja Axence nVision jest inna, bo każda organizacja jest inna. Realizując przez ostatnie lata niezliczaną ilość  usług wdrożenia i rekonfiguracji Axence nVision nauczyliśmy się, że najskuteczniejsze wykorzystanie Axence nVision to takie, które pasuje do obowiązujących w organizacji procedur oraz przepisów prawa i zaleceń wynikających z typu i sektora polskiej gospodarki, w którym na co dzień działa nasz Klient. To sprawia, że zbudowaliśmy dla naszych Klientów unikalną usługę doradczą, która"uszyta na miarę" pozwala długoterminowo cieszyć się z wyjątkowo dopasowanej konfiguracji poszczególnych modułów Axence nVision.

 

Aby móc dopasować konfigurację Axence nVision do konkretnej firmy czy instytucji, zaczynamy naszą usług od warsztatu zerowego, który spełnia kilka funkcji. Najważniejsze z nich to:

1. Badamy i omawiamy najważniejsze zalecenia i akty prawne jakie dotyczą naszego Klienta.

2. Definiujemy grupę docelowych procesów i funkcji, które dla Klienta potencjalnie mogą być cenne.

3. Oceniamy stan bieżącej konfiguracji Axence nVision w zakresie podstawowych funkcji rozwiązania.

Na podstawie wniosków z warsztatu wstępnego, wyznaczony do projektu inżynier przystępuje do rekonfiguracji Axence nVision, tak aby wprowadzone usprawnienia spełniały założone na spotkaniu otwierającym wymagania. Aby lepiej zrozumieć jak nasza usługa pomaga podnieść poziom wykorzystania Axence nVision w organizacjach naszych Klientów, poniżej przedstawiamy przykładowe obszary procesów i funkcji, które były obszarem konfiguracji w poprzednich naszych realizacjach.

 1. Uporządkowanie wizualizacji sieci i inwentaryzacja urządzeń krytycznych

Rezultat: Lepsza widoczność urządzeń na mapach oraz wiedza w zakresie wielkości infrastruktury krytycznej oraz jej typu.

 2. Pro-aktywny monitoring infrastruktury technicznej

Rezultat: Uzyskanie wiedzy w zakresie bieżącego obciążenia parametrów wydajnościowych urządzeń z listy infrastruktury technicznej oraz opracowana siatka powiadomień alarmowych i ostrzegawczych.

 3. Automatyzacja raportowania w obszarze infrastruktury krytycznej

Rezultat: Uproszczenie i zautomatyzowanie procesu generowania okresowych zestawień prezentujących zachowania i problemy z infrastrukturą krytyczną.

 4. Zarządzanie zasobami na wyższym poziomie dostępności do danych

Rezultat: Skuteczne zarządzanie inwentaryzacją w IT dzięki czytelnemu i prostemu w utrzymaniu procesowi opisu zasobów firmowych.

 5. Powiadomienia w zakresie zmian konfiguracji stacji roboczych

Rezultat: Czytelniejsze i precyzyjnie dobrane powiadomienia o zmianach na stacjach roboczych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ciągłość działania organizacji.

 6. Rozliczność pracy na sprzęcie służbowym

Rezultat: Dopasowana do organizacji oraz obowiązujących zaleceń i aktów prawnych polityka monitorowania aktywności na sprzęcie firmowym minimalizująca ryzyko nieposiadania logów w przypadku incydentu.

 7. Opracowanie szkieletu reguł ograniczeń w kontekście wykorzystania stacji roboczej

Rezultat: Wyższy poziom bezpieczeństwa firmowych danych i sieci, dzięki ograniczeniom w kontekście najsłabszego ogniwa, czyli pracownika.

 8. Skuteczna w użyciu polityka nośników zewnętrznych

Rezultat: Realnie stosowana polityka minimalizująca ryzyko wycieku danych lub infekcji drogą nośnika USB oraz powiadomienia o próbie naruszenia polityki bezpieczeństwa w tym zakresie.

 9. Automatyzacje w służbie pomocy technicznej

Rezultat: Skrócenie czasu obsługi zgłoszenia w ramach wewnętrznej pomocy technicznej oraz sprawniejsze powiadamianie osób decyzyjnych o potrzebie podjęcia decyzji.

 10. Widoczności i uprawnienia

Rezultat: Zrealizowanie zasady dostępu na poziomie "minimalnym, ale niezbędnym" czyli zagwarantowanie właściwego rozliczania dostępów do Axence nVision w poszczególnych modułach.

Poznaj przykładowe opinie po wykonanej usłudze

"Audyt konfiguracji nVision był dla nas nowym początkiem z Axence nVision. Pozwolił nam odkryć w wielu obszarach funkcje wspomagające nas w realizacji zadań wynikających m.in. z Krajowych Ram Interoperacyjności czy ochrony danych osobowych w kontekście RODO."

Paweł Stachura
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

 

Skorzystanie z usługi audytu konfiguracji Axence nVision pozwoliło nam obiektywnie spojrzeć na poziom zaangażowania tego rozwiązania w naszych bankowych procesach. Usługa przeprowadzona przez doświadczonego inżyniera NSS pozwoliła nam realizować jeszcze więcej aspektów Rekomendacji D KNF.

Zawielak Teresa
Beskidzki Bank Spółdzielczy

O usłudze audytu konfiguracji Axence nVision usłyszałem od kolegi z innego urzędu. Pochwalił się, że Network Security Services zrealizowało u niego tą usługę oraz jak dużo nowych zadań realizuje u niego to oprogramowanie. U nas, po zakończonej usłudze, zespół IT uznał, że to tak jakbyśmy korzystanie z nVision rozpoczęli dopiero dziś, a nie 6 lat temu.

Lubieniecki Karol
Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski

Wiele złożonych procedur trzeba spełnić przy certyfikacji ISO 27001. Posiadamy Axence nVision od lat, ale dopiero audyt jego konfiguracji otworzył nam oczy na ilość udogodnień jakie pod normę ISO niesie ze sobą dobrze skonfigurowane i sprawnie wykorzystywane nVision.

Dudych Roman
Autorobot - Strefa Sp. z o.o.

Audyt konfiguracji Axence nVision

W celu omówienia szczegółów związanych audytem konfiguracji Axence nVision oraz w celu uzyskania wyceny prosimy o skorzystania z poniższego formularza.

MENU