Axence nVision

Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT dzięki Axence nVision

W firmach i instytucjach z Europu środkowowschodniej ponad 77% zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie i bezpieczeństwo sieci używa do codziennej pracy więcej niż 4 rozwiązań IT. Mnogość rozwiązań utrudnia pracę i wydłuża proste zadania administracyjne. Dzięki Axence nVision wiele z tych obszarów można zagospodarować jednym narzędziem, w którym każdy z modułów zawiera precyzyjny zestaw narzędzi i funkcji do realizacji konkretnych zadań IT.

Dlaczego Axence nVision?

Pełny monitoring sieci

Sprawność, wydajność i bezawaryjna pracy sieci teleinformatycznej to obecnie prawie zawsze serce każdego procesu biznesowego oraz każdej usługi w instytucji publicznej. Ilość usług świadczonych dla biznesu przez IT stale rośnie. Moduł Network to proaktywne i nielimitowane monitorowanie sieci IT, obciążenia i stanu pracy krytycznych urządzeń oraz serwisów czy usług. Właściwe wykorzystanie tego modułu to mniej awarii i większa kontrola na siecią.

Łatwe zarządzanie zasobami IT (ITAM)

Praca w IT to nie tylko monitorowanie sieci, to też zarządzanie zasobami. Moduł Inventory to zbiór narzędzi do prowadzenia ewidencji wszystkich zasobów IT, sprzętu wydawanego pracownikom, opisania ich stanu czy prowadzenia karty serwisowej. Moduł pozwala prowadzić kontrolę zarówno w obszarze konfiguracji sprzętowej stacji roboczych, jak i programowej. Powiadomienia i raporty pozwolą na czas zaplanować akcje serwisowe i aktualizacje oprogramowania wykorzystywanego w firmie czy instytucji.

Bezpieczeństwo danych i zarządzanie użytkownikami

Pracownik to najsłabszy element wielowarstwowej ochrony danych i zasobów każdej organizacji, dlatego trzeba go chronić, ale też monitorować. Moduł Users to precyzyjnych zestaw informacji o zachowaniach pracowników, który jest podstawą każdej analizy w kontekście informatyki śledczej. Jednocześnie intuicyjny sposób zarządzania dostępami np. do procesów czy stron WWW pozwala zapobiegać problemom z bezpieczeństwem firmowych danych np. w obszarze ataków ATP.

Zarządzanie czasem i mierzenie aktywności pracowników

Samokontrola i edukacja w obszarze organizacji dnia pracy to często element dobrze realizowanego projektu. Moduł SmartTime daje pracownikowi możliwość wglądu w statystyki jego pracy, a  przełożonemu możliwość ich oceniania i zarządzania pracą całego zespołu. Przydatne narzędzie gdy zależy Ci na zidentyfikowaniu aktywności pracowników i zespołów, które pochłaniają najwięcej czasu i chcesz zoptymalizować efektywność pracy w kluczowych obszarach.

System zgłoszeń, chat i zdalna pomoc

Szybka i skuteczna pomoc to najważniejszy cel każdego procesu pomocy technicznej. Nie jest to możliwe bez odpowiedniego systemu rejestracji zgłoszeń i ich procesowania. Moduł HelpDesk to intuicyjny portal zgłoszeń oraz szereg narzędzi do automatyzacji zgłoszeń czy zdalnej pracy. Wbudowany automatyczny mechanizm SSO ułatwi logowanie i identyfikowanie pracownika, przez co zarówno administrator, jak i zwykły pracownik zawsze otrzyma powiadomienie o zmianie stanu swoich zgłoszeń.

Ochrona danych przed wyniesieniem

Ciekawość prawie zawsze jest silniejsza niż zasady bezpiecznej pracy, a wygoda użycia nośników większa niż ograniczenia administracyjne. Moduł DataGuard pozwoli szybko i skutecznie ograniczyć użycie "obcych" nośników danych, z jednoczesnym wygodnym mechanizmem autoryzowania i nadawania uprawnień do nośników służbowych. Szczegółowy audyt operacji pozwali rozliczyć każdą operację na nośniku zewnętrznych lub lokalnych katalogach. Moduł niezbędny gdy chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji poprzez ochronę danych przed wyciekiem i zainfekowaniem sieci z pendrive'ów i innych nośników zewnętrznych oraz kiedy chcesz definiować polityki bezpieczeństwa podłączanych nośników.

Masz pytania, napisz do nas:

     

    Pliki do pobrania:

    Karta produktu