Usługi

Wdrożenia rozwiązań z oferty

Planujesz zakup rozwiązania z naszej oferty, pomożemy w jego wdrożeniu i właściwej konfiguracji, tak aby szybko, ale też bezpiecznie dla procesów biznesowych wdrożyć wybrane rozwiązanie.

więcej

Szkolenia z oferowanych rozwiązań

Efektywne korzystanie z nowego rozwiązania zależy od jakości szkolenia. Nasze bazują na warsztatach, gdzie inżynier z wieloletnim doświadczeniem podzieli się wiedzą i przekaże właściwy zestaw zaleceń i dobrych praktyk.

więcej

Segmentacja sieci LAN

Podział sieci na podsieci to większe bezpieczeństwo krytycznych zasobów i wyższa ochrona przetwarzanych danych. Jednocześnie separacja pozwala ograniczyć ruch w sieci tylko do niezbędnego minimum, co pozwala właściwe planować przyszłe rozbudowy sieci.

więcej

Wirtualizacja środowiska serwerowego

Klasyczna architektura serwerowa wykorzystuje ok 20-25% możliwości każdego fizycznego serwera. Dzięki wirtualizacji możesz bezpiecznie wykorzystywać serwery fizyczne z zachowaniem właściwej separacji usług biznesowych.

więcej

Wdrożenie usługi Active Directory

Realizuj zadania centralnego zarządzania tożsamością i uwierzytelnianiem (logowanie) użytkowników oraz definiowaniem reguł dostępu do zasobów w sieci firmowej w najwygodniejszy i bezpieczny sposób.

więcej

Zarządzanie podatnościami

Zarządzanie podatnościami to cykl, którego ideą jest stałe cykliczne weryfikowanie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i usług biznesowych oraz podejmowanie kroków mających na celu poprawę sytuacji zagrożonych obszarów.

więcej