Netwrix Auditor 8.5

netwrix_auditor_logo

Pełna przejrzystość działań w obrębie całej infrastruktury IT.

Rozwiązanie Netwrix Auditor jest numerem jeden pośród platform przeznaczonych do audytu i kontroli zmian oraz konfiguracji. Netwrix Auditor gwarantuje całkowitą przejrzystość tego, kto, gdzie i kiedy dokonuje w obrębie całej infrastruktury informatycznej.
Dzięki swym możliwościom Netwrix Auditor upraszcza utrzymanie zgodności z procedurami, podnosi bezpieczeństwo i upraszcza analizę przyczyn źródłowych. Obejmuje także najszersze – w porównaniu z jakimkolwiek innym producentem – spektrum kontrolowanych systemów i aplikacji, włączając w to Active Directory, Exchange, Windows Server, SharePoint, VMware, SQL, Office365, Azure, Oracle, NetApp oraz inne.

netwrix_baner

Najważniejsze cechy:

- Ujednolicona platforma
- Audyt zmian: wykrywanie, raportowane oraz alerty wszystkich zmian konfiguracji w obrębie całej infrastruktury IT, ze szczegółowymi informacjami na temat tego, kto, kiedy i gdzie dokonał zmian oraz określeniem stanu przed i po zmianach.
- Ocena konfiguracji: raporty State-in-time pokazują ustawienia konfiguracji w dowolnym momencie, takie jak przynależność do grup lub ustawienia polityki haseł w sposób, w jaki były skonfigurowane rok wcześniej.
- Łatwe i atrakcyjne cenowo: pracuj w niestandardowy sposób, obniżaj TCO dzięki brakowi  kosztownych rozwiązań czy urządzeń.
- Szerszy zakres audytowanych systemów i aplikacji.
- Ujednolicona platforma przeznaczona do audytu całej struktury IT, w odróżnieniu od innych vendorów, którzy proponują zestawy trudnych do zintegrowania, niewspółpracujących narzędzi.
- Skalowalność na poziomie przedsiębiorstwa
- Tryb pracy bezagentowy lub z lekkim agentem, który nie wpływa na pracę systemu.
- AuditAssurance: konsoliduje dane audytu z różnorodnych niezależnych źródeł, wypełniając go danymi szczegółowymi niedostępnymi w żadnym pojedynczym źródle.
- Audytowanie wszelkich wirtualnych systemów lub aplikacji, nawet jeśli nie wytwarzają żadnych logów, poprzez zapisywanie ekranów uprzywilejowanych użytkowników z możliwością wyszukiwania i odtwarzania lub śledzenia konfiguracji gromadzonych w bazach danych.
- AuditArchive: skalowalne, dwuwarstwowe magazynowanie (oparte na plikach + bazie danych SQL), przechowujące skonsolidowane dane audytowe z ostatnich 10 lub więcej lat.

Najważniejsze korzyści:

- Zapewnienie zgodności z normami: GDPR, ISO 27001, HIPAA, PCI, SOX, FISMA oraz innymi. Szybki dostęp do wymaganych raportów z centralnego AuditArchive, dwuwarstwowej pamięci, przechowującej dane przez 10 lub więcej lat.
- Utrzymywanie zgodności dzięki kontroli autoryzowanych i nieautoryzowanych zmian.
- Praca w obrębie wszystkich systemów i aplikacji, nawet kiedy nie są tworzone żadne logi audytu.
- Wykrywanie i śledzenie incydentów związanych z bezpieczeństwem poprzez analizowanie nieautoryzowanych lub złośliwych zmian w konfiguracjach systemu.
- Wykrywanie i zapobieganie wyciekom informacji wrażliwych poprzez kontrolę zmian w zawartości treści oraz uprawnieniach użytkowników.
- Zwiększenie jakości wglądu w dane w porównaniu do natywnego audytu i rozszerzenie funkcjonalności narzędzi SIEM poprzez wypełnienie luk i eliminowanie szumów w danych audytu, przy wykorzystaniu technologii AuditAssurance.

Netwrix Auditor to:

- Netwrix Auditor dla Active Directory
- Netwrix Auditor dla File Servers – możliwość kontrolowania EMC i NetApp
- Netwrix Auditor dla  serwerów SQL
- Netwrix Auditor dla serwerów Windows – możliwość kontrolowania Event Logs, Syslog, Cisco, IIS, DNS i więcej
- Netwrix Auditor dla Exchange
- Netwrix Auditor dla SharePoint
- Netwrix Auditor VMware
UWAGA: Kontrola serwerów wirtualnych i innych serwerów oraz aplikacji ma miejsce nawet w sytuacji, kiedy nie pojawiają się żadne logi. Dzieje się tak dzięki rejestrowaniu aktywności ekranu uprzywilejowanych użytkowników oraz możliwości przeszukiwania i odtwarzania lub śledzenia konfiguracji przechowywanych w bazach danych.

Netwrix Auditor for VMware to moduł do audytu zmian platform VMware vSphere, vCenter oraz autonomicznych hostów ESXi. Narzędzie to pomaga umocnić bezpieczeństwo oraz usprawnić zgodność z normami.  Aplikacja umożliwia pełny wgląd w infrastrukturę wirtualną poprzez wykrywanie i raportowanie zmian dokonanych w vCenter, serwerach, folderach, klastrach, pulach zasobów i konfiguracjach sprzętowych maszyn wirtualnych.

Netwrix Auditor for Active Directory to kompleksowy program audytujący domenę, który ogranicza zagrożenia bezpieczeństwa i weryfikuje zgodność z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa oraz regulacjami rządowymi czy branżowymi.

Netwrix Auditor for Exchange sprawdza  i informuje o wszystkich zmianach w konfiguracjach serwerów poczty.  Narzędzie Netwrix generuje raporty, które pokazują wszystkie utworzone, wykreślone oraz zmodyfikowane pozycje i ustawienia. Standardowo dla produktów do audytu firmy Netwrix odpowiada na cztery podstawowe pytania:
- Co zostało zmienione?
- Jak zostało zmienione?
- Kto to zrobił?
- Kiedy została wprowadzona zmiana?

NetWrix Auditor for Windows File Servers zapewnia zgodność z normami, wzmacnia bezpieczeństwo i upraszcza analizę przyczyn zdarzeń w środowiskach Windows. Netwrix Auditor for Windows File Servers umożliwia rozległe możliwości inspekcji serwerów plików, w tym monitorowania prób dostępu, uprawnień czy modyfikacji danych.

Netwrix Auditor for SharePoint to kompleksowe narzędzie audytu, które zapewnia pełną widoczność we wszystkich zmianach w środowisku.

Netwrix Auditor for SQL Server dostarcza pełny wgląd w środowisku Microsoft SQL poprzez śledzenie i raportowanie zmian obiektów oraz zezwoleń. Monitorowane są takie dane jak instancje, role, baz danych, tabele i procedury, co pozwala organizacjom poprawić bezpieczeństwo infrastruktury SQL Server i zapewnić jej nieprzerwaną dostępność.